Adventuresport som undervisningstilgang

På Flakkebjerg Efterskole bruger linjefaget Adventuresport forskellige sportsgrene som omdrejningspunkt for undervisningen. Undervisningen er bygget op omkring idræt, og der inddrages så matematik, fysik/kemi, biologi og geografi for at udvikle bevidstheden om hvad der sker med vores krop, når vi dyrker idræt. Lyder det som noget for dig, så kontakt endelig skolen for mere information.