Der er meget hurtigt udbetaling, når du låner online via Dansklån. Du får svar på din online ansøgning inden for en time, og kan have pengene på din konto samme dag, som lånet er godkendt. Du kan låne op til 300.000 kroner, og det hele til fair betingelser, lav rente, og mulighed for selv at vælge afdragsperioden.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Scroll til toppen