Priser og regler omkring et gravsted

05. september / Heidi With Nielsen gravsted
Priser og regler omkring et gravsted

Der er mange ting, som der skal sørges for, når man mister en, man holder af. Det kan derfor nogen gange være uoverskueligt med alle de ting, man skal have styr på. Fx omkring priser og regler omkring et gravsted

Der er forskellige priser omkring gravsteder blandt andet, er det dyrere, hvis man ikke er medlem af folkekirken.